เบาหวานกับโรคซึมเศร้า

  • 1

เบาหวานกับโรคซึมเศร้า

“โรคเบาหวาน” เป็นโรคยอดฮิตที่คนไทยเป็นกันมาก สามารถพบได้ในทุกช่วงวัย และมีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี

โดยในปี พ.ศ. 2558 ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้เป็นโรคเบาหวาน 4,025,100 ราย มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคเบาหวานประมาณ 12,000 บาทต่อปี และมีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเบาหวานปีละเกือบ 76,000 คน (ที่มา : สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation – IDF))

รู้จักโรคเบาหวาน

“โรคเบาหวาน” เกิดจากการทำงานของ “ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin)” ของร่างกายผิดปกติ ส่งผลให้ อินซูลิน ซึ่งมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆ เพื่อไปใช้เป็นพลังงาน ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ เสื่อม

เบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. เบาหวานประเภทที่ 1 (Type 1 Diabetes) เกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอ เนื่องจากเบตาเซลล์ (beta cells) ของตับอ่อนถูกทำลายด้วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้ป่วยจึงต้องได้รับอินซูลินด้วยการฉีดหรือใช้เครื่องปั๊มอินซูลิน

2. เบาหวานประเภทที่ 2 (Type 2 Diabetes) เป็นเบาหวานที่พบเป็นส่วนใหญ่ เกิดจากการที่ตับอ่อนยังสามารถสร้างอินซูลินได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ผู้ป่วยต้องควบคุมอาหาร ใช้ยาชนิดกินหรือใช้อินซูลินชนิดฉีด

โรคเบาหวานเกิดจากกรรมพันธุ์และการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมและไม่ออกกำลังกาย

เมื่อเป็นโรคเบาหวานแล้ว อาจทำให้ร่างกายเป็นโรคอื่นๆ ตามมาอีกด้วยอย่าง “โรคซึมเศร้า” ซึ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ถึง 25% ขณะเดียวกัน คนที่เป็นโรคซึมเศร้าไปนานๆ ก็อาจมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน 25-30% เช่นกัน

เบาหวาน และซึมเศร้า

ความซึมเศร้ามีอยู่ในตัวเราทุกคน สามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องกินยาไปตลอดชีวิต การปรับตัวต่อการรับรู้ข่าวร้าย การดูแลตัวเองตอนป่วย รวมถึงความกังวลใจในการดูแลคนในครอบครัว สาเหตุดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้ป่วยเบาหวานป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ในทางตรงกันข้าม คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้ว ก็มีผลต่อโรคเบาหวาน เพราะมีสารที่ทำให้อินซูลินผิดปกติ คนไข้มีความเครียด ดูแลตัวเองได้น้อยลง เมื่อความเครียดหลั่งออกมาจะไปทำลายสมอง วนกับความคิดเดิมๆ ของตัวเอง ส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานได้มากขึ้น

การเป็นเบาหวานแล้วมาเป็นโรคซึมเศร้า หรือเป็นโรคซึมเศร้าแล้วตามด้วยเบาหวาน คือ การเกิดโรคร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนๆ นั้น ทำให้ความสามารถในการดูแลตัวเองด้านต่างๆ น้อยลง

เช็กสักหน่อย ซึมเศร้าหรือไม่ ?

หากสงสัยว่าผู้ป่วยเบาหวานอาจมีอาการของโรคซึมเศร้าร่วมด้วย แพทย์จะเช็กด้วยคำถาม 2 คำถาม คือ

1. สัปดาห์ที่ผ่านมามีอารมณ์เศร้าไหม

2. สัปดาห์ที่ผ่านมา มีอาการเบื่อหน่าย ไม่อยากทำอะไรไหม

ถ้าคนไข้ไม่มีอาการทั้ง 2 คำถาม แสดงว่าไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้า แต่ถ้ามีอาการข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้อ ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งควรปรึกษาแพทย์ อย่างไรก็ดี พบว่าผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ แต่อาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุมีลักษณะที่แตกต่างจากผู้ป่วยซึมเศร้าทั่วไป กล่าวคือ ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่อหน่ายเป็นอาการเด่น สนใจเรื่องต่างๆ น้อยลง ห่วงเรื่องทางกายมากขึ้น กังวลว่าตัวเองจะเป็นอันตราย รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของลูกหลานแต่ไม่ถึงกับจะทำร้ายตัวเอง เป็นต้น ดังนั้นถ้าผู้สูงอายุมีอาการดังที่กล่าวมา ควรมาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและดูแลรักษาต่อไป

แนวทางการรักษา

หากพบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีอาการของโรคซึมเศร้าร่วมด้วย แพทย์จะให้ยารับประทาน โดยเป็นยาที่ไปปรับสารสื่อประสาทในสมองให้สมดุลขึ้น เพราะโรคซึมเศร้าถึงแม้จะมีจุดเริ่มต้นที่ความเครียด หรือความคิดในแง่ลบ พบว่าต่อมาจะมีผลต่อสารสื่อประสาทในสมองให้เสียสมดุลได้ และมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีแนวโน้มจะมีสารเหล่านี้บกพร่องได้ง่ายอยู่แล้ว โดยไม่ได้สัมพันธ์กับความเครียดโดยตรง การได้รับยาจึงช่วยลดอาการซึมเศร้าได้

นอกจากยาแล้ว การเข้าใจตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจ เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรค หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ร่วมกับการผ่อนคลายจิตใจ เช่น การใช้ดนตรีบำบัด และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยคลายความเครียด และทำให้ร่างกายแข็งแรง

หากทำได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าจะมีโรคซึมเศร้าแทรกเข้ามาในผู้ป่วยเบาหวาน หรือคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วเป็นโรคเบาหวาน ก็จะสามารถเอาชนะโรคร้าย และอยู่ร่วมกับมันได้อย่างมีความสุข


1 Comment

vois03

มกราคม 20, 2017 at 3:28 pm

สนุกกับเกมส์พนันกับเราได้ตลอด 24 ช.ม. อีกด้วยกับทั้งความมันส์มากหลายจากการพนันที่พร้อมด้วยให้บริการแก่ทุกๆ ท่าน เดิมพันกันผ่านระบบเกมส์ถ่ายทอดสดที่น่าสนใจและเลือกเล่นได้อย่างง่ายๆ goldclub slot

Leave a Reply

ข่าวล่าสุด

คลังเก็บ