สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จพระราชพิธีเก็บพระบรมอิฐ

  • 0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จพระราชพิธีเก็บพระบรมอิฐ

พระเจ้าอยู่หัว

27 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จมายังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ ถวายสรงพระบรมอัฐิด้วยน้ำพระสุคนธ์ แล้วประมวลลงในพระโกศทองคำลงยารวม 6 พระโกศ 

พระโกศทองคำลงยาประดับรัตนชาติทรงพระบรมอัฐิ พระโกศทรงพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีด้วยกัน 3 แบบ ได้แก่ พระโกศทรงพระบรมอัฐิที่จะนำไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นพระโกศทองคำลงยาประดับเพชร 9 เหลี่ยม ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ 9 ยอด

พระโกศทองคำลงยาประดับพลอย 8 เหลี่ยม มีจำนวน 5 องค์ โดยจะนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


Leave a Reply

ข่าวล่าสุด

คลังเก็บ