• -

สวรรค์ชั้นนิมมานรดี เป็นสวรรค์ชั้นที่ 5 จัดอยู่ในกามภพ

สวรรค์ชั้นนิมมานรดี เป็นสวรรค์ชั้นที่ 5 จัดอยู่ในกามภพ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติภูมิ เป็นสวรรค์ ที่มีอายุทิพย์ วรรณทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ ละเอียดและประณีตกว่าสวรรค์ทั้ง 4 ชั้นที่ผ่าน และมีความพิเศษ กว่าสวรรค์ทั้งชั้น 4 ที่ผ่านมาในเรื่องของสมบัติอันเป็นทิพย์ที่สามารถเนรมิตได้ตามใจปรารถนา ซึ่งเป็นสวรรค์อีกชั้นหนึ่งที่น่าศึกษายิ่งนิมมา-นรตี
นิมมานรตี มีความหมายว่า เทวดาที่มีความสุขความเพลิดเพลินในกามคุณทั้ง 5 ที่ตนเนรมิตขึ้นตามความพอใจของตนเองทุกประการ หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ ที่อยู่ของเหล่าเทวดาผู้มีท้าวสุนิมมิตเป็นผู้ปกครอง
ที่ตั้งและลักษณะของสวรรค์ชั้นนิมมานรดี

สวรรค์ชั้นนี้ มีความกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าสวรรค์ชั้นดุสิต ที่ตั้งของสวรรค์ชั้นนี้ อยู่สูงขึ้นไปจากยอดเขาสิเนรุ อยู่ในอากาศเหนือสวรรค์ชั้นดุสิต 42,000 โยชน์ บนสวรรค์ชั้นนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ทำให้ไม่มีเงา ไม่มีมุมมืดบนสวรรค์ อยู่ได้ด้วยความสว่างจากวัตถุสิ่งของต่างๆ เช่น กายของเหล่าเทวดาก็สว่าง วิมาน สวน สระ สิ่งแวดล้อมต่างๆ มีแต่ความสว่างลักษณะของสวรรค์ชั้นนี้จะกลมแบบราบ ไม่ได้กลมอย่างโลกมนุษย์ ถ้ามองจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไป จะมองเห็นเป็นแสงสว่างเจิดจ้ามากนุ่มเนียนตา

การอุบัติและการบริโภคกามของชาวสวรรค์ชั้นนิมมานรดี
บุคคลเมื่อละโลกแล้ว มีกำลังบุญที่จะได้อุบัติในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีแล้ว ก็จะเกิดแบบ โอปปาติกะ คือ เกิดแล้วก็เป็นเทพบุตรสุดหล่อ เทพธิดาสุดสวยทันที มีวัยที่งดงาม เทพบุตรอายุอยู่ระหว่าง 18-20 ปี เทพธิดาจะมีอายุอยู่ระหว่าง 16-18 ปี มีทิพยสมบัติอันประณีตกว่าสวรรค์ชั้นดุสิต

เทวดาในชั้นนี้จะสวยงดงามกว่า 4 ชั้นที่ผ่านมา
เทพธิดาที่อุบัติขึ้นจะมีรูปร่างงดงามโสภากว่าสวรรค์ทั้ง 4 ชั้น ที่ผ่านมา

เทพบุตร เทพธิดา ที่อุบัติขึ้น จะมีรูปร่าง งดงามโสภา น่าดูน่าชมกว่าชาวสวรรค์ทั้ง 4 ชั้น และมีรัศมีสว่างไสวเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก หากมีความปรารถนาในกามคุณอันเป็นทิพย์ชนิดใด ก็สามารถเนรมิตได้ตามใจปรารถนาของตน เช่น การ ปรับเปลี่ยนวิมาน มีวิมานที่มีลักษณะเรือนยอดหนึ่งแสนที่เรียกว่า สตสหัสสถูปวิมาน อยากจะเปลี่ยนเป็นวิมานทรงใหม่ให้สูงๆ เฉียดฟ้าไปที่เรียกว่า อัจจุเพทวิมาน ก็สามารถทำได้ดังใจปรารถนา ซึ่งในสวรรค์ทั้ง 4 ชั้นที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้ สั่งสมบุญมาอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น แต่เมื่อได้รับบุญกุศลที่หมู่ญาติอุทิศก็จะทำให้วิมานใหญ่ขึ้น สว่างไสวขึ้น แต่ไม่ได้เปลี่ยนรูปทรง

ทิพยสมบัติทั้งหลายของเหล่าเทวดาชั้นนี้ ก็วิจิตรงดงาม ใหญ่โตโอฬาร ไม่ว่าจะเป็นอุทยานสวรรค์ เป็นสระโบกขรณี หรือเทวสภา จะน่ารื่นรมย์ สวยสดงดงามกว่าสวรรค์ชั้นดุสิต วิมานอันเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญ จะมีวิมาน 3 ประเภท คือ วิมานเงิน เรียกว่า รัชตวิมาน วิมานทอง เรียกว่าสุวรรณวิมาน วิมานแก้วเรียกว่า รัตนวิมาน จะเป็นของเทพผู้มีบุญบารมีมาก สุวรรณวิมานเป็นของเทพผู้มีบุญรองลงมา ส่วนรัชตวิมานนั้นเป็นของผู้มีบุญน้อยที่สุด


  • -

ปลาตะเพียนขาว หรือ ปลาตะเพียนเงิน ปลาไทยๆ

ปลาตะเพียนขาว หรือ ปลาตะเพียนเงิน หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ปลาตะเพียน (อังกฤษ: Java barb, Silver barb; ชื่อวิทยาศาสตร์: Barbonymus gonionotus) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มีรูปร่างเหมือนปลาในวงศ์ปลาตะเพียนทั่วไป ตัวมีสีเงินแวววาว ด้านหลังมีสีคล้ำเล็กน้อย ด้านท้องสีจาง ครีบอื่น ๆ มีสีเหลืองอ่อน ภาคอีสานเรียกว่า “ปลาปาก”

ปลา-ตะเพียนขาว

ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาพื้นเมืองของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ นับเป็นปลาน้ำจืดที่คนไทยรู้จักดี และอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาแต่โบราณ เช่น ปลาตะเพียนใบลาน มีการเลี้ยงปลาชนิดนี้ในประเทศมานานกว่า 30 ปี และถูกนำพันธุ์ไปเลี้ยงยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย, บอร์เนียว, อินโดนีเซีย แม้ว่าในประเทศเหล่านี้จะมีปลาชนิดนี้อยู่ในธรรมชาติแล้วก็ตาม ขนาดโดยเฉลี่ย 36 เซนติเมตร

(พบใหญ่ที่สุด 90 เซนติเมตร น้ำหนัก 13 กิโลกรัม ที่มาเลเซีย พบชุกชุมในทุกแหล่งน้ำทุกภาคของไทย ยกเว้นแม่น้ำสาละวิน อยู่กันเป็นฝูง ชอบที่น้ำไหลเป็นพิเศษ เป็นปลากินพืช, แมลง และสัตว์หน้าดิน นอกจากนี้ยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วย โดยเฉพาะตัวที่เป็นปลาเผือก ซึ่งเรียกกันว่า

“ปลาตะเพียนอินโด” นิยมเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์เก็บกินเศษอาหารที่ปลาใหญ่กินเหลือหรือเก็บตะไคร่น้ำและปรสิตในตู้ หรือแม้กระทั่งเลี้ยงเป็นปลาลูกไล่ของปลาใหญ่กว่า หรือเลี้ยงเพื่อทดสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ (pH) หรือความเข้มข้นของคลอรีน ก่อนที่จะปล่อยปลาที่จะเลี้ยงจริงลงไป เนื่องจากเป็นปลาที่มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และมีความไวต่อคุณภาพน้ำ

มีการผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงฤดูฝน ตัวเมียเมื่อถึงสภาพสมบูรณ์ ลำตัวจะอวบอ้วนและใหญ่กว่าตัวผู้ถึง 2-3 เท่า ตัวผู้บริเวณข้างแก้มจะมีตุ่มคล้ายสิวอันเป็นเอกลักษณ์ของปลาในวงศ์ปลาตะเพียน ตัวเมียใช้เวลาอุ้มท้องจนกระทั่งวางไข่ประมาณ 1 เดือน ปัจจุบันมีการเพาะพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำต่าง ๆ 

มีการนำมาทำเป็นอาหาร เช่น ปลาตะเพียนต้มเค็ม หรือปลาส้ม นับว่าเป็นตำรับที่มีชื่อมากของปลาชนิดนี้ แต่เป็นปลาที่มีก้างมาก


  • -
ทอง-คำ

เช็ค! ‘ราคาทอง’ เปิดตลาดวันนี้ ปรับขึ้น 100 บาท

เช็ค! ‘ราคาทอง’ เปิดตลาดวันนี้ปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 22,600 บาทราคาทองคำตลาดนิวยอร์ก สหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้น 3.00 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,332.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ปรับขึ้นเล็กน้อยแม้ US Dollar Index แข็งค่า 0.5% ทั้งนี้จากความผันผวนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนเบนเข็มเข้าช้อนซื้อทรัพย์สินความเสี่ยงต่ำ

ทอง-1
ขณะที่ สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 โดยเปิดตลาดราคาปรับขึ้น 100 บาท ดังนี้ โดย ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,603.00 บาท ขายออกบาทละ 22,600 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,000 บาท ขายออกบาทละ 22,100 บาทเช็ค! ‘ราคาทอง’ เปิดตลาดวันนี้ปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 22,500 บาทสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 โดยเปิดตลาดราคาปรับลดลง 150 บาท ดังนี้ โดย ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,512.04 บาท ขายออกบาทละ 22,500 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 21,900 บาท ขายออกบาทละ 22,000 บาท

โบรกฯ เผย เป้าหมาย ‘หุ้นไทย’ สัปดาห์นี้อยู่ที่ 1,520 จุด แนะ 10 หุ้นเด็ดจากปัจจัยบวก

บล.ธนชาต ระบุ การประชุม ECB วันที่ 21 ก.ค. และการประชุม BOJ วันที่ 29 ก.ค.มีโอกาสออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิเพิ่มเติม รวมไปถึงการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 7 ส.ค.ของไทย จะเป็นปัจจัยหนุน SET ต่อไปในระยะสัปดาห์ด้วยเป้าหมาย 1,520 จุด

ขณะที่ระยะกลางและระยะยาวยังประเมินปัจจัยบวกจาก 1) Liquidity Driven 2) Earnings Driven และ 3) Political Driven ต่อไปด้วยเป้าหมายสิ้นปีนี้ที่ 1,550 จุด แนะกลุ่มหุ้นดังนี้ 1. ซื้อ BJC และ BIGC เติมเต็ม Value-chain, ปรับกลยุทธ์ขยายสาขาเป็น Offensive มากขึ้น คาดกำไรเติบโตเด่น 34% ต่อปีช่วง 2016-20, หลังเพิ่มทุน BJC เป็นหุ้น Market Cap ใหญ่ 1.7 แสนล้านบาท หรือใหญ่เป็นอันดับ 20+/- ของ SET ซึ่งจะเป็นเป้าหมายการซื้อของนักลงทุนสถาบัน 2. Yield Plays ซื้อ ADVANC, INTUCH, KKP (กำไรดีกว่าคาด) 3. Earnings Plays ซื้อ SGP, CPF, TOP, IRPC

โบรกฯ คาด ‘หุ้นไทย’ สัปดาห์นี้ทะลุ 1,500 จุด ชี้ จับตาการประชุมของอีซีบี พร้อมแนะซื้อ 5 หุ้นเด่น กลยุทธ์ดีนายชัยยศ จิวางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.โกลเบล็ก เปิดเผยว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา หากดัชนีสามารถปรับตัวจนถึง 1,500 จุดได้ ก็มีโอกาสที่ดัชนีปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 1,525 จุดได้ ซึ่งเป็นผลบวกจากการประกาศงบประมาณของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก ที่คาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม แนะนำนักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหภาพยุโรป หรือ อีซีบี ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกเพิ่มเติมหรือไม่ รวมถึงติดตามการประกาศงบประมาณของกลุ่มพลังงาน สื่อสารที่จะออกมาเช่นเดียวกันว่าจะมีทิศทางเป็นเช่นไร

ด้าน นายอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล นักกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ธนชาต เปิดเผยว่า สำหรับสัปดาห์นี้ (18-22 ก.ค.) คาดหุ้นไทยทะลุ 1,500 จุด ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,520 จุด โดยยกให้กระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติเป็นเหตุผลหลักผลักดันตลาดหุ้นไทยให้เดินหน้าบวกต่อโดยให้ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่นว่า จะมีมาตรการทางการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี คาดว่าจะกระทบเพียงเล็กน้อย ทำให้ดัชนีฯ อาจอ่อนตัวลงมาที่แนวรับ 1,470 จุด ซึ่งเป็นจังหวะเข้าซื้ออีกครั้ง ด้านกลยุทธ์ แนะซื้อ ADVANC-INTUCH-TOP-SGP-CPF พร้อมกับประเมินแนวรับ 1,476 จุด แนวต้าน 1,520 จุด


  • -

ทหารล้อมจับ แว๊นบอย-สก๊อยเกิร์ล กว่า 60 คน ขณะเตรียมแข่งรถ

วานนี้ (17 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร จากกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ กว่า 50 นาย เข้าปิดล้อมจับกุมแก๊งจักรยานยนต์ซิ่งป่วนเมือง ขณะรวมตัว เตรียมแข่งขันประลองความเร็ว บริเวณถนนรัชดา-ท่าพระ โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมเยาวชนชายหญิง อายุระหว่าง 13 – 20 ปี ได้ 63 คน แบ่งเป็นชาย 57 คนและหญิง 6 คน และยึดรถจักรยานยนต์ได้อีก 70 คัน โดยในจำนวนทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ถึง 45 คน

เด็ก-เลว

ภายหลังการจับกุม ทหารได้นำเยาวชนและรถของกลาง ส่งให้พนักงานสอบสวน สน.บางโพงพาง ดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด พร้อมทำทะเบียนประวัติเยาวชนทั้งหมด และมีการทำบันทึกตรวจ ยึดรถจักรยานยนต์ของกลางเพื่อนำไปตรวจสอบ และเรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมของบุตรหลาน เพื่อทำบันทึกข้อตกลงหากกระทำผิดซ้ำ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามมาตรา 44 ทั้งเด็กและผู้ปกครอง

ทางด้าน พันตำรวจเอก สมโภช สุวรรณจรัส ผู้กำกับการ สน.บางโพงพาง เปิดแผย กรณีเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมแก๊งจักรยานยนต์ซิ่งป่วนเมือง บริเวณถนนรัชดา-ท่าพระ ว่า การจับกุมครั้งนี้ทหารใช้อำนาจตามมาตรา 44 เข้าดำเนินการสกัดกั้นการแข่งขันประลองความเร็วของแก็งจักรยานยนต์ซิ่งป่วนเมือง ซึ่งขณะจับกุมทั้งหมดอยู่ในช่วงการรวมตัวเตรียมแข่งขัน แต่ยังไม่ได้แข่งขัน ตามกฎหมาย ยังไม่ได้กระทำผิด จึงไม่ต้องส่งฟ้องศาล เพียงแค่ทำประวัติ พร้อมยึดรถของกลางไว้ทำการตรวจสอบ และเรียกผู้ปกครองมาอบรม และรับทราบพฤติกรรมของบุตรหลาน แต่หากพบพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกครั้ง ก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที สำหรับที่บรรยากาศทั่วไปที่ สน.บางโพงพาง มีบรรดาผู้ปกครองของเยาวชนมารอประกันตัวบุตรหลานจนแน่น สน.


  • -

“”ภูเขาไฟระเบิด”” เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง

ภูเขาไฟ เป็นธรณีสัณฐานที่หินหนืดปะทุผ่านขึ้นมายังพื้นผิวของดาวเคราะห์ ภูเขาไฟมักเกิดขึ้นใกล้กับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีภูเขาไฟที่เป็นข้อยกเว้น เรียกว่า จุดร้อนภูเขาไฟ (Volcanic Hotspot)วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟ เรียกว่า วิทยาภูเขาไฟ (vulcanology หรือ volcanology)

ภูเขา-ไฟ
“”ภูเขาไฟระเบิด”” เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง การระเบิดของภูเขาไฟ แสดงให้เห็นว่าใต้เปลือกโลกลงไปมีความร้อนสะสมอยู่มาก ภูเขาไฟเกิดจากหินหนืดร้อน เหลว (แมกมา) ที่อยู่ในส่วนลึกใต้เปลือกโลก เคลื่อนตัวด้วยแรงดันออกมาสู่ผิวของเปลือกโลก ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีภายในเปลือกโลกขึ้น อัตราความรุนแรง ของการระเบิดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระเบิด ความดันของไอ และความหนืดของลาวา

ถ้าลาวาข้นมาก ๆ อัตราความรุนแรงของการระเบิดจะรุนแรงมากตามไปด้วย เวลาภูเขาไฟระเบิด มิใช่มีแต่ลาวาที่ไหลออกมาเท่านั้น ยังมีไอน้ำ ก๊าซ ฝุ่นผงเถ้าถ่านต่าง ๆ ออกมาด้วย พวกไอน้ำจะควบแน่นกลายเป็นน้ำ นำเอาฝุ่นละอองเถ้าต่าง ๆ ที่ตกลงมาด้วยกันไหลบ่ากลายเป็นโคลนท่วมในบริเวณเชิงเขาต่ำลงไป ยิ่งถ้าภูเขาไฟนั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ มันจะละลายหิมะ นำโคลนมาเป็นจำนวนมากได้ ภูเขาไฟมักเกิดขึ้นตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก

ตามแนวเทือกเขาริมฝั่งมหาสมุทรของทวีปต่าง ๆ รวมทั้งในบริเวณหมู่เกาะในมหาสมุทร บริเวณรอบ ๆ มหาสมุทรแปซิฟิกจะมีภูเขาไฟเป็นจำนวนมากตามแนวขอบของมหาสมุทรแปซิฟิก จนถูกขนานนามว่าเป็น “วงแหวนแห่งไฟ” (Ring of Fire) นอกจากนี้ก็มีที่มหาสมุทรอินเดียทางตอนเหนือและพบเพียงเล็กน้อยในทะเลแคริเบียน ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และบนเกาะไอซ์แลนด์


  • -
ยึด-มาของแผ่นดิน

ฉก.พญาเสือลุยยึดผืนป่า พบเสียหาย130ล้าน

หน่วยฉก.พญาเสือลุยยึดคืนที่ดินของ ตร.ยศสารวัตรสภ.กันตรัง จ.ตรัง และลูกชาย รุกที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหมกว่า 120ไร่ แนะเจ้าของที่ดินหากมั่นใจว่าได้มาถูกต้องให้เอาหลักฐานมายืนยัน

ยึดคืน-ที่ดินหลวง
เมื่อวันที่ 14ก.ค. สำหรับภารกิจวันที่ 2ของการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า ที่มีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำกำลังเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจ.ตรังประมาณ 200นาย  พร้อมด้วยเครื่องจักรกลหนัก 2 คัน  เข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ภายในที่ดินของพ.ต.ท สาธิต จันศร พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ สภ.กันตัง  และครอบครัวที่อ้างสิทธิ์การครอบครองตามเอกสารสำคัญส.ค.1 เลขที่ 133,134 และ 135 พื้นที่หาดฉางหลาง หมู่ที่ 5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 121 ไร่  3 งาน 70 ตารางวา   มูลค่าหลายร้อยล้านบาท  พร้อมกับจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกอุทยานฯเจ้าใหม ต่อ นายธรวัช จันศร บุตรชาย พ.ต.ท.สาธิต ขณะที่เจ้าตัวยืนยันได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับเตรียมดำเนินคดีอีกหลายข้อหา ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ยึดคืนที่ดินแปลงข้างเคียงเพิ่มอีก1 แปลง เนื้อที่ 80 ไร่ ซึ่งเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ภายหลังมีคนครอบครองเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ และขัด พ.ร.บ.อุทยานฯเช่นกัน

ด้านนายชัยวัฒน์  กล่าวว่า ในพื้นที่จ.ตรังมีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติประมาณ 10 จุด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ ว่ามีการบุกรุกพื้นที่จำนวนเท่าไหร่  การบุกรุกมีทั้งการทำรีสอร์ท การสร้างโรงแรม   ส่วนการที่ชุดเฉพาะกิจพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้องลงพื้นที่มาตรวจยึดพื้นที่เองนั้น เนื่องจากบางครั้งกลุ่มนายทุนเป็นผู้มีอิทธิพล จนสร้างความลำบากให้กับเจ้าหน้าที่ และเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ครอบครองที่ดินรายใดมั่นใจว่ามีหลักฐานสามารถนำมายืนยันกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทำการตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือไม่ และขอเตือนไปยังผู้ที่ครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและดำเนินคดีทันที ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งซึ่งในทางแพ่งสามารถเรียกค่าเสียหายฐานทำลายทรัพยากรได้ประมาณ 130 ล้านบาท.


  • -
ผี-หลอก

เหตุการณ์วันนั้น ที่สี่แยก เรื่องเล่าสยองขวัญ

ครอบครัวของเจตจะมีแม่ และพี่สาวของเจตอีกสองคน ส่วนพ่อของเจตนั้นเสียไปแล้ว เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเกือบ 5 ปีมาแล้ว.. ผมและเจตก็เป็นเหมือนพี่น้องกันเลยครับ เพราะเรานอนห้องเดียวกัน อยู่บ้านเดียวกัน และไปเรียนที่เดียวกันสี่-แยก

คืนหนึ่งในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน.. ผมตื่นขึ้นมากลางดึก เพื่อลุกไปเข้าห้องน้ำ พอทำธุระเสร็จผมก็กลับมาที่เตียง แม้จะมืดหน่อย แต่ผมเห็นเงาของของชายคนหนึ่ง หน้าตาเศร้าๆ นั่งอยู่ที่ปลายเตียงตรงเท้าของเจต และมองมาที่เจตที่กำลังหลับอยู่.. ตอนนั้นผมกลัวมาก พยายามไม่มอง และรีบเข้าไปในผ้าห่มคลุมโปงทันที

วันต่อมาผมเล่าให้เจตฟัง แต่เจตก็ไม่เชื่อผม และก็รีบตัดบท  เพราะเจตเป็นคนก็ขี้กลัว.. เย็นวันนั้นแม่เจตใช้ให้เจตออกไปซื้อกับข้าวจากตลาดแถวบ้าน โดยที่เจตก็ชวนผมไป แต่ผมไม่ได้ไป ระหว่างที่เจตกำลังเอารถมอเตอไซค์ไปที่ประตูหน้าบ้าน ตอนนั้นผมมองผ่านหน้าต่างห้องครัว ผมเห็นเงาลางๆ ของชายคนหนึ่ง อยู่ที่ประตูหน้าบ้านที่เจตออกไป..

จากนั้นไม่เกินครึ่งชั่วโมง ก็มีคนมากดกริ่งหน้าบ้าน และตะโกนว่า “น้องเจตถูกรถชน” ทุกคนในบ้านตกใจมาก แม่เจตรีบขับรถพาพวกเราไปที่เกิดเหตุ ก็ต้องพบกับร่างไร้วิญญาณของเจต นอนจมกองเลือดอยู่บนถนนหน้าหมู่บ้าน คนแถวนั้นบอกว่า เจตถูกรถกระบะฝ่าไฟแดงมาชนแล้วหนีไป แม่ของเจต และพี่สาวแทบจะล้มทั้งยืน กอดศพของเจต เป็นภาพที่ผมไม่มีวันลืมเลย

คืนนั้นเมื่อผมกลับมาถึงบ้านเจต ผมก็เหลือบไปเห็นรูปของพ่อเจตบนหิ้ง และผมก็ต้องขนลุกทันที เพราะนั่นคือ ใบหน้าเดียวกับเงาที่ผมเห็นทั้งสองครั้งก่อนเจตตาย.. วิญญาณพ่อของเจต คงจะพยายามจะมาเตือนอะไร กับเจตลูกชายของเค้านั่นเอง..?


  • -

ครูสาว”แจ้งจับ! เพจมั่วข่าวฆ่าคน ฉกรูปจากสมาคมครูหน้าตาดี-ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

ครูสาวสวยสกลนคร แจ้งจับเพจข่าวปลอมมั่วนำข่าวมารวมกับภาพ ของครูสาว ระบุเป็นฆาตกรฆ่าแรงงานพม่าที่นครปฐม ซึ่งพยายามจะข่มขืนจนถูกศาลตัดสินจำคุก 4 ปี โดยนำข่าวจริงมาลง แต่เปลี่ยนรูปครูที่ถูกกล่าวหาเป็นครูสาว ซึ่งก๊อบจากเพจ “สมาคมครูหน้าตาดี แห่งประเทศ ไทย” ซึ่งลงรูปเอาไว้ เผยเพิ่งเห็นข่าวเพราะเพื่อนและญาติสอบถามเข้ามาจำนวนมาก เมื่อเข้าไปดูพบว่าถูกตัดต่อภาพว่าเป็นผู้ต้องหา ยันดำเนินคดีถึงที่สุด เพราะสร้างความเดือดร้อนและเสียหายอย่างมาก

ครู-สวย
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 9 ก.ค. น.ส.พนิดา ยาทองไชย หรือครูปอ อายุ 27 ปี ข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เข้าพบ ร.ต.อ.อำนวย จำปาโพธิ์ ร้อยเวร สภ. เมืองสกลนคร เพื่อสอบถามความคืบหน้ากรณีเข้าแจ้งความเมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา ให้ดำเนินคดีกับเพจข่าวปลอมแห่งหนึ่งที่นำชื่อเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิพม์ฉบับ หนึ่งมาแอบอ้าง โดยเพจดังกล่าวนำภาพของน.ส.พนิดา ที่อยู่ในเพจ “สมาคมครูหน้าตาดี แห่งประเทศไทย” ของเฟซบุ๊ก ไปลงข่าวพร้อมพาดหัวว่า “ตัดสินแล้ว! จำคุก 4 ปี ครูสาวฆ่าปาดคอพม่าที่จะข่มขืน อ้างไม่ขึ้น! ป้องกันตัว” ซึ่งเพจข่าวปลอมได้ลงข่าวว่าเป็นครูสอนภาษาไทยสังกัดโรงเรียนแห่งหนึ่ง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้ก่อเหตุใช้มีดปังตอฟันต้นคอคนงานก่อสร้างสัญชาติพม่าเสียชีวิตภายในบ้าน พักครูหลังโรงเรียน ทั้งๆ ที่เป็นคนละคนและไม่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
น.ส.พนิดา กล่าวว่า สำหรับภาพที่นำไปลงในข่าวมั่วดังกล่าวนั้น อยู่ในเพจ “สมาคมครูหน้าตาดี แห่งประเทศไทย” ในสื่อสังคมออนไลน์ ต่อมาเว็บไซต์แห่งหนึ่งได้นำรูปและรายละเอียดของตนที่เผยแพร่อยู่ในเพจสมาคม ครูหน้าตาดีฯ ไปจัดอันดับ 10 คุณครูน่ารักอีก เมื่อประมาณปลายปี 2558 ที่ผ่านมาไม่คิดมาก เพราะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร จนกระทั่งวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา ญาติส่งข้อความมาบอกว่าเห็นรูปตนถูกแชร์ต่อๆ กันอย่างกว้างขวางในเฟซบุ๊กว่าเป็นฆาตกรฆ่าคนตาย
ครูปอเล่า ต่อว่า เมื่อเข้าไปดูก็พบว่าเป็นรูปเดียวกันกับที่เคยลงในเพจข้างต้น โดยต้นข่าวมาจากเพจปลอมที่นำชื่อเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมาแอบ อ้าง แต่เปลี่ยนรูปจากครูสาวคนดังกล่าวมาเป็นตน จึงปรับทุกข์กับคนรู้จักหลายๆ คน ก่อนตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความเอาไว้ เพราะรู้สึกว่าเราเสื่อมเสียชื่อเสียง และนอกจากตัวเราจะเป็นทุกข์แล้ว ครอบครัวญาติพี่น้องยังต้องมาเป็นทุกข์ไปกับเราด้วย


  • -

วิสุทธิ 7 ธรรมมะ นักธรรมชั้นโท

วิสุทธิ หมายถึง ความบริสุทธิ์ในการประพฤติพรหมจรรย์ที่ผลมาจากเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อชำระกาย วาจา ใจ รวมถึงปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ มี ๗ ประการ คือหมายถึง ความบริสุทธิ์ในการประพฤติพรหมจรรย์ที่ผลมาจากเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อชำระกาย วาจา ใจ รวมถึงปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ มี ๗ ประการ คือ

ธรรม-6

๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล หมายถึง ความบริสุทธิ์ที่ได้จากการรักษาปริสุทธิศีล (ปาติโมกขสังวร อินทรียสังวร อาชีวปาริสุทธิ ปัจจยปัจจเวกขณ์) มิให้ขาดตกบกพร่อง หรือการรักษาศีลตามเพศภาวะของตนไว้ได้อย่างเคร่งครัด สำรวมระวังมิให้ขาดด่างพร้อยไปได้

๒. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต หมายถึง ความบริสุทธิ์ที่ได้จากการรักษาจิตให้สงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของกัมมัฏฐาน เป็นจิตประกอบด้วยสมาธิ ในขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ มีความบริสุทธิ์จากนิวรณธรรม เหมาะเป็นปทัฏฐานแห่งวิปัสสนา

๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ หมายถึง ความบริสุทธิ์ที่ได้จากการทำความเห็นให้ถูกต้อง เป็นปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงว่า รูปมีความแปรผันเป็นลักษณะ นาม มีการน้อมไปเป็นลักษณะเป็นต้น เป็นการกำหนดรูปนามตามกฎของสามัญญลักษณะ เรียกอีกอย่างว่า “นามรูปปริจเฉทญาณ” ญาณที่กำหนดเห็นว่าตนอื่นนอกจากนามรูปไม่มี

๔. กังขาวิตกณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย หมายถึง ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่รู้เหตุปัจจัยซึ่งทำให้รู้รูปนามที่เป็นอารมณ์นั้นปรากฏขึ้น เป็นเหตุให้ละความสงสัยในสักกายทิฏฐิความเป็นตัวตนของรูปนาม ทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และจักมีในอนาคตลงได้

๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง หมายถึง ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่รู้ธรรมพิเศษว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทาง คือ เมื่อหมดความสงสัยรูปนามในอดีต อนาคตแล้วเห็นปัจจุบันธรรม ก็ตั้งใจพิจารณาให้รู้แน่นอนว่า ทางไหนถูก ทางไหนผิด

๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติ หมายถึง ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่รู้ทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง คือ เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางปฏิบัติที่ถูก ก็น้อมจิตสู่วิปัสสนาญาณ ยกรูปนามขึ้นเป็นอารมณ์ด้วยวิปัสสนาญาณ ๙ ในที่สุดย่อมเห็นโลกุตตรธรรม ที่เรียกว่า โคตรถภูญาณ

๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ หมายถึง ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นเหตุให้เข้าถึงความดับกิเลสตัณหาละสังโยชน์ได้อย่างสิ้นเชิง คือเป็นญาณของอริยมรรค ๘ (โสดาปัตติมรรค, สกทาคามิมรรค, อนาคามิมรรค, อรหันตมรรค) ที่เป็นเหตุให้ตัดสังโยชน์ได้ตามอริยมรรคนั้นๆ

วิสุทธิ ๗ นั้น สีลวิสุทธิ ไม่เป็นสมถะและวิปัสสนา แต่เป็นฐานของสมถะ จิตตวิสุทธิ เป็นสมถะ อีก ๕ ข้อ เป็น วิปัสสนา และวิสุทธิ ข้อ ๑-๖ เป็นโลกิยะ ข้อ ๗ เป็นโลกุตตระ


  • -

หาดป่าตอง สถานที่ท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

หาดป่าตอง หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภูเก็ต และยังเป็นสถานที่ผักผ่อนที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาผักผ่อนตลอดทั้งปีอีกด้วย

เป็นชายหาดที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านดำน้ำ ร้านขายอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยว ที่อาจจะเรียกได้ว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 24 ชม. เลยก็ว่าได้ ด้วยชายหาดที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ยังมีหาดทรายขาวละเอียด เหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล และยังมีกิจกรรมทางทะเล ไม่ว่าจะเป็น เจสกี สปีดโบท และอื่นๆอีกมากมาย ไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว อย่างครบครัน ป่าตองจึงเป็นหาดที่มีผู้นิยมมาเยือนมากที่สุดหาด-สวย
• เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากที่สุดของภูเก็ต
• บริเวณหาดมีเม็ดทรายสีขาวละเอียด
• มีแหล่งช๊อปปิ้ง ร้านอาหาร แพ็คเกจทัวร์ สปา ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก

คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยคงต้องบอกว่า เราคือผู้ให้บริการอันดับหนึ่ง คือผู้นำในการให้บริการเกมส์ คาสิโน สล๊อตออนไลน์ พนันกีฬาออนไลน์อย่าง แทงบอลยูโร แทงบอลออนไลน์ ที่มีผู้เล่นเข้ามาเล่นมากที่สุด มีเกมส์ ให้ผู้เล่นเลือกเล่นได้อย่างหลากหลาย

: คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ แทงบอลยูโร.com

• มีโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก
• มีกิจกรรมท่องเที่ยวตามชายหาดทุกรูปแบบ
• สามารถเดินทางข้ามไปยัง หาดพาราไดส์ ภูเก็ต ได้ เพียงไม่กี่นาที เนื่องจากเป็นหาดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
• มีแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีสำหรับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบและเป็นจำนวนมาก
• มีจุดรับส่งนักท่องเที่ยวหรือแท็กซี่บริการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
• ที่จอดรถมีจำนวนมากแต่ก็ยังไม่ยังไม่พอสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมาก
• ช่วงเทศกาลพิเศษจะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมาก

การเดินทางมายังหาดป่าตองสามารถมาได้จากสามทางหลัก หากเดินทางมาจากตัวเมืองโดยนับจาก”สนามกีฬาสุระกุลภูเก็ต” จะใช้เวลา ประมาณ 25 นาที หรืออีกเส้นทางที่สองสามารถเดินทางจากหาดกะรนจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที และอีกเส้นทางที่สามสามารถเดินทาง มาจากหาดกมลาโดยจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีเช่นกัน โดยทั้งสามทางสามารถเดินทางไปถึงหาดได้ทั้งรถยนต์และ รถจักรยานยนต์


เรื่องล่าสุด